АМПУ актуалізує Стратегію розвитку морських портів

За допомоги експертів Світового банку Адміністрація морських портів України актуалізує Стратегію розвитку морських портів до 2038 року. Планується, що буде впроваджено принципи управління портами за моделлю Landlord Port.

  1. На думку Керуючого партнера AGRECA Андрія Підгайного, в питанні переходу до моделі Landlord Port для України найбільш цінним є досвід Латвії, країни, яка на старті власної портової реформи мала аналогічну з Україною правову систему та модель адміністрування портами, так звану, State Service Port. В ідеалі, модель  Landlord Port, передбачає розширення повноважень та відповідальності адміністрації порту, зокрема, це стосується оренди землі та майна. Портова адміністрація також виступає стороною у будь-яких проектах ДПП. Юристами AGRECA підготовлено меморандум з цього приводу.

На фоні цієї, в цілому, позитивної новини, дивує той факт, що питанням стратегічного розвиту галузі переймається не Міністерство інфраструктури, а державне підприємство, яке є одним з учасників портових відносин. Така саме ситуація спостерігається і в залізничній сфері, де Укрзалізниця є фактичним розробником усіх релевантних проектів нормативних актів галузі, а також стратегій розвитку галузі.

Для довідки надаємо посилання на основний нормативний документ, на підставі якого визначається компетенція Міністерства інфраструктури стосовно розвитку інфраструктури.


08/06/2017