Все записи автора admin

Круглий стіл «Розвиток портової галузі»

Партнери AGRECA Андрій Підгайний та Марина Шарапа в рамках Українського портового форуму прийняли участь в Круглому столі «Розвиток портової галузі», який було організовано Європейською Бізнес Асоціацією в Україні. Ключові питання – впровадження в українських портах моделі адміністрування Landlord Port та проблеми здійснення екологічного контролю.

Існуюча система управління портами є предметом дискусій не лише на рівні експертів. Серед очікуваних результатів проекту Стратегії розвитку морських портів до 2038 року прямо передбачається запровадження в Україні Landlord Port моделі. В свою чергу наведена тематика лягла в основу Проекту технічної допомоги з реформування портового сектору України, що наразі реалізується Світовим Банком. В межах цього проекту Андрій Підгайний залучений у якості юридичного консультанта.

Питання екологічного контролю вже не один рік є предметом жорстких дискусій та судових справ. Наразі, в рамках Круглого столу були обговорені питання нормативного регулювання діяльності екологічної інспекції в портах. Зокрема, Марина Шарапа, яка є членом робочої групи при Державній регуляторній службі України з питань розробки низки підзаконних актів з наведеної проблеми, доповіла про поточний стан справ та звернула увагу присутніх на ризики, що містяться в нових ініціативах екологічної інспекції.


03/06/2019

Принципи та межі державного регулювання залізничного транспорту

20 травня відбулась презентація досліджень, проведених експертами Світового банку, щодо реформування залізничного транспорту України, зокрема, в частині відкриття ринку тяги.

В рамках обговорення, яке відбулось за участі представників Укрзалізниці, Міністерства інфраструктури, Офісу підтримки реформ Мініфраструктури, ЄБА, дискусійними стали питання принципів та меж державного регулювання ринку залізничних перевезень. Створення регулятора є однією із умов відкриття ринку залізничних перевезень. При цьому, і на цьому наголошують експерти Світового банку, мова йде не лише про формальне створення такого органу, а про повне нормативне забезпечення його функціоналу. Питання про те, чи має ці функції виконувати центральний орган виконавчої влади (в даному випадку Державне агентство залізничного транспорту) чи повинен бути створений незалежний регулятор (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту — НКРТ) і які мають бути межі державного регулювання стало предметом обговорення учасників зустрічі.

Наразі, законопроект № 9512 «Про залізничний транспорт України» передбачає існування двох регуляторів, як центрального органу виконавчої влади, так і НКРТ. При цьому, до повноважень НКРТ віднесено лише дві опції: державне регулювання тарифів на послуг и доступу до інфраструктури загального користування, яке здійснюється шляхом затвердження Методики та погодження інвестиційних програм Укрзалізниці.

Де-факто, в частині державного регулювання тарифів на доступ до інфраструктури, функція НКРТ полягає виключно у затвердженні Методики, на підставі якої природний монополіст встановлюватиме тарифи. Така позиція викликає неоднозначну реакцію ринку. Очевидно, що запропонований законопроектом алгоритм державного регулювання не є досконалим та потребує перегляду.


24/05/2019

Проект Закону «Про залізничний транспорт» буде розглянуто на сесії Верховної Ради

24 квітня 2019 року відбулося засідання профільного Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, на якому було прийнято рішення про винесення на сесійний розгляд парламенту проекту Закону про залізничний транспорт» № 9512. Нагадаємо, що новий проект Закону «Про залізничний транспорт України» опубліковано на сайті Верховної Ради України 30 січня 2019 року.

У порівнянні із попереднім проектом Закону «Про залізничний транспорт України», який було відхилено і знято з розгляду, проект Закону № 9512 значно доопрацьований, однак і до його змісту є ряд суттєвих зауважень. Зокрема, ряд консультацій, які були проведені за ініціативою Комітету із представниками бізнес-спільноти свідчать про наявність декількох принципових моментів, на яких наполягає бізнес та які, на жаль, на даному етапі так і не були враховані Комітетом.

Мова йде про повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ) та принципи державного регулювання тарифів. Наразі, законопроект звужує повноваження НКРТ виключно до затвердження методики формування тарифів, залишаючи процес формування та встановлення тарифів на вирішення Укрзалізниці. При такому підході НКРТ виглядає «квазі регулятором», який не має реальних важелів впливу.

Такий підхід виглядає сумнівним та викликає чисельні дискусії, враховуючи, що Укрзалізниця є природнім монополістом у сфері користування залізничною інфраструктурою, а також, на даному етапі, монополістом у суміжній сфері – перевезеннях пасажирів та вантажів. Встановлення та зміна тарифів безпосередньо Укрзалізницею на підставі затвердженої методики може свідчити про відсутність належного державного регулювання в розумінні Закону України «Про ціни та ціноутворення», а також про невідповідність деяких положень законопроекту нормам Закону України «Про природні монополії».

Сподіваємось, що вказані положення, які є вкрай чутливими для ринку, все ж таки будуть доопрацьовані та враховані. З більш детальним аналізом нового проекту Закону можна ознайомитися за посиланням.


25/04/2019

Уряд врегулював питання контролю баластних вод

Сьогодні, 27 березня, Кабінетом Міністрів України вирішено питання контролю баластних вод, що скидаються із суден в портах України. Згідно оприлюдненої інформації, Уряд привів процедури здійснення екологічного контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у внутрішніх морських водах чи територіальному морі, у відповідність до вимог Митного кодексу України (виключення контролю баластних вод).

Нагадаємо, що на сьогоднішній день відсутнє нормативно-правове регулювання даних питань, що призводить до безпідставних затримок суден, значних фінансових збитків та завдає непоправної шкоди репутації України.

Так, вже декілька років поспіль на стадії розробки знаходиться нормативно-правові акти, які повинні врегулювати вказані питання, зокрема:

 • Порядок проведення перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу;
 • Порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України.

У вересні 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» № 2530-VIII від 06.09.2018 року. Закон, поміж іншим, запроваджує новий алгоритм виявлення забруднень в межах акваторій портів. Внесеними змінами розширено функції Адміністрації морських портів України під час забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та участі у виявленні випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту. Поряд з цим скасовано таке повноваження Державної екологічної інспекції України як «здійснення екологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», яке полягало у перевірці судна, суднових документів, тощо. Для забезпечення збереження належного стану акваторій портів та притягнення винних осіб до відповідальності, Законом передбачено прийняття Кабінетом Міністрів України Порядку взаємодії Адміністрації морських портів та Державної екологічної інспекції України у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту.

Враховуючи вищевикладене, бізнес-спільнота зверталась до Уряду з проханням:

 • привести нормативно-правові акти, що визначають повноваження Держекоінспекції, у відповідність до норм чинного законодавства;
 • встановити так званий «мораторій» на здійснення контролю вод, що скидаються із суден, до затвердження відповідних процедур та правил на нормативному рівні;
 • виключити з переліку вод, що підлягають контролю, ізольований баласт;
 • переглянути перелік заборонених до скидання з суден речовин та встановити нормативи гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин, скид яких дозволено у внутрішніх морських водах та територіальному морі України;
 • передбачити, що факт погіршення якості води в районі ймовірного скиду встановлюється шляхом порівняння показників якості води, відібраної в районі ймовірного скиду, з фоновими показниками якості води, тощо.

На жаль, текст прийнятої постанови Кабінету Міністрів України не опубліковано, однак маємо надію, що її положення направлені на вирішення перелічених проблем.


27/03/2019

 

Розпочато підготовку законопроекту про концесії до другого читання

20 березня 2019 відбулося засідання Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України, на якому були розглянуті поправки, внесені депутатами в процесі підготовки законопроекту до другого читання.

Одним із найбільш дискусійних питань стало регулювання земельних правовідносин. Варто зазначити, що законопроектом, прийнятому в першому читанні, втілюється концепція реалізації концесійного проекту на вже сформованих і оформлених земельних ділянках. Такий підхід значною мірою спрощує реалізацію концесійних проектів у порівнянні із діючою редакцією закону, оскільки значно скорочує перехідний період (від укладення договору концесії до початку реалізації будівельного проекту).

Однак, окремі поправки, запропоновані до другого читання, свідчать про намагання повернутися до існуючої на сьогоднішній день концепції, яка передбачає початок  землевпорядкувальних робіт вже після укладення договору. За таких обставин депутатами було прийнято рішення доопрацювати вказане питання до наступного засідання комітету. При цьому голова комітету пан Андрій Іванчук наголосив на тому, що задекларований принцип формування земельних ділянок в процесі підготовки концесійного конкурсу має бути збережений у законопроекті.

Також було детально проаналізоване питання можливості використання концесіонером майнових прав, що витікають з концесійного договору. Погоджуючись з тим, що концесіонер повинен бути наділений таким правом, предметом дискусії стало питання про передачу майнових прав в іпотеку або заставу. Остаточне рішення було відкладено до наступного засідання.

Варто зазначити, що з боку Американської торговельної палати в України та Европейської бізнес асоціації також було надано низку істотних пропозицій, зокрема, щодо критеріїв попереднього відбору претендентів, питань, пов’язаних з проведенням оцінки впливу на довкілля тощо. Наразі, вказані пропозиції не стали предметом обговорення членами комітету. Залишається сподіватись, що вони будуть обговорені депутатами на наступному засіданні комітету, яке заплановано на квітень 2019 року.

В межах моніторингу законодавства з державно-приватного партнерства в засіданні комітету прийняла участь партнер юридичної фірми AGRECA Марина Шарапа.


21/03/2019

АМПУ зможе реалізовувати капітальні інвестиції без затвердження фінансових планів

27 лютого 2019 року уряд прийняв рішення щодо деяких питань діяльності державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.

Так, Постановою №133 внесено зміни до Порядку здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку.

Адміністрації морських портів України надано можливість реалізовувати капітальні інвестиції у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку за умови:

 • наявності затверджених в установленому порядку проектів будівництва об’єктів та титулів об’єктів будівництва;
 • включення до плану капітальних інвестицій затвердженого фінансового плану за попередній період відповідних об’єктів;
 • відповідності строків реалізації за такими об’єктами, які охоплюють наступні планові роки, укладеним договорам та затвердженим титулам об’єктів будівництва.

Іншими словами це означає, що у разі наявності того чи іншого об’єкту у фінансовому плані попереднього періоду, у наступні періоди капітальні інвестиції у вказаний об’єкт можуть бути реалізовані незалежно від затвердження фінансового плану.
Безумовно такі зміни були довгоочікуваними та вкрай необхідними для галузі.

На разі АМПУ здійснює масштабні та довготривалі проекти (реконструкція каналів, будівництво причалів тощо), які впливають не лише на діяльність самого підприємства, а й на інших учасників ринку. Зокрема, на реалізацію інвестиційних проектів приватними компаніями, а також на об’єми експорту та імпорту товарів, економіку держави в цілому. Бюрократичні процедури досить часто заважали вчасному втіленню проектів або ж затягували процес будівництва на декілька років. Відповідно, запропоновані зміни сприятимуть скороченню строків будівництва та забезпечать вчасне введення важливих стратегічних об’єктів портової інфраструктури в експлуатацію.


06/03/2019

Розпочато підготовку умов концесійних конкурсів

5 березня 2019 року відбулися перші засідання конкурсних комісій з проведення концесійних конкурсів для пілотних концесійних проектів у спеціалізованому морському порту Ольвія та морському порту Херсон.

До складу комісій увійшли представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Антимонопольного комітету України, Адміністрації морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority, Херсонської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної державної адміністрації, представники Миколаївської та Херсонської міських рад.

До роботи комісій також залучено представників Проектного офісу з питань державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SPILNO», Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, представників Профспілки працівників морського транспорту України, Первинної профспілкової організації Херсонського морського торгового порту та Профспілки працівників ДП «СК «Ольвія».

Створенню конкурсних комісій передували підготовка Техніко-економічних обґрунтувань проектів, а також проведення Міністерством інфраструктури України аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, який довів доцільність реалізації проектів та їх позитивний вплив на державний та місцевий бюджет.

Згідно чинного концесійного законодавства, конкурсна комісія:

 • розробляє умови конкурсу, конкурсну документацію та проект інформаційного оголошення про проведення конкурсу, які в подальшому затверджує концесієдавець;
 • реєструє заявки на участь у конкурсі;
 • розглядає подані учасниками (претендентами, які допущені до участі у концесійному конкурсі), заявки, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу;
 • готує висновки щодо визначення кращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу, на підставі яких концесієдавець приймає рішення про переможця концесійного конкурсу.

Наразі, завдання конкурсних комісій – розробка конкурсних умов та забезпечення проведення об’єктивного, конкурентного, неупередженого та прозорого конкурсу. Отже, наступним кроком має бути затвердження Міністерством інфраструктури України конкурсної документації, розробленої конкурсною комісією, та, відповідно, оголошення концесійного конкурсу.

За словами Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, вже у квітні-травні 2019 року планується провести конкурс, у якому візьмуть участь як українські, так і міжнародні компанії. За його словами вже понад 20 компаній виявили свою зацікавленість у подальшій реалізації пілотних концесійних проектів.


06/03/2019

Одним адвокатом більше

Із задоволенням повідомляємо, що команда юристів AGRECA поповнилася ще одним адвокатом. 1 березня Олена Бугаєнко отримала посвідчення адвоката і свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. Ця подія стала логічним продовження кар’єри Олени, яка розпочалася в 2011 році в нашій фірмі.

Олена відповідає за розвиток нашої практики з нерухомості та будівництва та має з значний досвід підготовки процесуальних документів та представництва в судах.


06/03/2019