«Чергова» редакція проекту Закону «Про приватизацію державного майна»

19 вересня 2017 року у Верховній Раді зареєстрована нова (доопрацьована) редакція проекту Закону “Про приватизацію державного майна”, подана на заміну попередній редакції Закону від 4 вересня 2017 року. Основні зміни, запропоновані проектом, вже досліджувалися юристами AGRECA. Варто відзначити, що суттєвих змін нова версія проекту не зазнала. Проте декілька важливих аспектів після проведення детального аналізу все ж варто відзначити:

 1. Частково змінився критерій кваліфікації об’єктів приватизації на великі та малі. До об’єктів великої приватизації згідно нової редакції належать об’єкти державної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій(часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 млн. гривень
 2. Визначено підстави за якими організатор аукціону з продажу об’єкту малої приватизації не підписує протокол електронних торгів, не укладає договір купівлі-продажу або не застосовує процедури викупу.
 3. Деталізовано документи, що подаються для участі в приватизації об’єкта малої приватизації. Більше того, організатор торгів має право витребувати додаткові документи та відомості.
 4. Розширено повноваження державного органу приватизації щодо здійснення захисту майнових прав державних підприємств, а також корпоративних прав держави на території України, що належить до сфери управління Фонду державного майна.
 5. Запроваджено новий спосіб приватизації державного майна на аукціоні — аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, відповідно до якого стартова ціна об’єкта приватизації покроково знижується в ході аукціону, з можливістю додаткового подання цінових пропозицій надалі.
 6. Щодо продажу об’єктів малої приватизації:
  1. якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни не відбувся або подано заяву на участь від одного покупця, за рішенням органу приватизації відбудеться викуп безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни;
  2. у разі коли об’єкт, який пропонувався для продажу на повторному аукціоні не продано за рішення органу приватизації буде проведено повторний аукціон без умов або буде проведений повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків;
  3. якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни не відбувся або подано заяву на участь від одного покупця, то державний орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни;
  4. у разі коли об’єкт приватизації не продано в порядку передбаченому іншими видами аукціону орган приватизації приймає рішення про продаж об’єкта приватизації на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, на 50 відсотків. Варто підкреслити, що продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш ніж одного учасника аукціону.
 7. Приватизація всіх об’єктів державної власності, переданих в оренду, здійснюватиметься шляхом продажу на аукціоні.
 8. Уточнено положення щодо формування стартової ціни об’єкта малої приватизації, яка визначатиметься щодо об’єкта як цілісного майнового комплексу аукціонною комісією за вирахуванням заборгованості по всім фінансовим зобов’язанням. У разі відсутності балансової вартості об’єкта малої приватизації, стартова ціна визначається аукціонною комісією за результатами вивчення аукціонних пропозицій не менше трьох потенційних покупців, у порядку визначеному Фондом державного майна України. Якщо протягом місяця з моменту опублікування оголошення про вивчення попиту не надійшло трьох аукціонних пропозицій від потенційних покупців, стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається на рівні оціночної вартості, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

26/09/2017