Проект правил виявлення забруднень в акваторіях портів

Нагадаємо, що у вересні 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» № 2530-VIII від 06.09.2018 року, яким вносяться зміни до Митного кодексу України та низки законів України.

Закон зменшує кількість контролюючих органів в пунктах пропуску через державний кордон України та в місцях митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також запроваджує новий алгоритм виявлення забруднень в межах акваторій портів.

Так, внесеними змінами розширено функції державного підприємства «Адміністрація морських портів України» під час забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та участі у виявленні випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту (зміни до п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про морські порти України»).

Поряд з цим внесено зміни до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (пункт «б» ч. 1 ст. 20) та скасовано таке повноваження Державної екологічної інспекції України як «здійснення екологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», яке полягало у перевірці судна, суднових документів, тощо. Внесення таких змін вирішує проблему дублювання функцій державних органів, оскільки в силу ст. 16-3 Закону України «Про транспорт», нагляд (контроль) за дотриманням суднами, кораблями міжнародних конвенцій, договорів та вимог природоохоронного законодавства України з питань запобігання забрудненню морського середовища, віднесені до функцій Морської адміністрації.

Для забезпечення збереження належного стану акваторій портів та притягнення винних осіб до відповідальності, Законом передбачено прийняття Кабінетом Міністрів України Порядку взаємодії адміністрації морських портів та Державної екологічної інспекції України у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту (далі – Порядок взаємодії).

Враховуючи, що вказаний проект постанови Кабінету Міністрів України є регуляторним актом, за ініціативи портових суб’єктів господарювання при Державній регуляторній службі України було створено Міжвідомчу робочу групу з питань контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України (далі – Міжвідомча робоча група).

В роботі Міжвідомчої робочої групи беруть участь представники Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», Міністерства інфраструктури України, Державної служби морського та річкового транспорту України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також представники громадських організацій, бізнес спільнот та зацікавлені суб’єкти господарювання. Юридичну фірму AGRECA на засіданнях представляє партнер, адвокат Марина Шарапа.
За результатами низки засідань Міжвідомчої робочої групи обговорено проблеми, пов’язані з екологічним контролем в морських портах та розроблено проект Порядку взаємодії, який враховує норми міжнародного права та інтереси всіх учасників відповідних правовідносин, а також не допускає дублювання функцій різних контролюючих органів.

З проектом Порядку взаємодії в редакції Міжвідомчої робочої групи можна ознайомитись на сайті Державної регуляторної служби України.

Державна регуляторна служба України, в свою чергу, звернулася до Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі країна Степана Кубіва щодо необхідності нагального вирішення низки проблемних питань у сфері екологічного контролю в портах, а також необхідності розгляду як першочергового, запропонованого Міжвідомчою робочою групою проекту Порядку взаємодії (лист від 28.12.2018 № 12602/020-18).

На разі на розгляді Кабінету Міністрів України, окрім вказаного проекту Порядку взаємодії, також знаходиться редакція, розроблена Державною екологічною інспекцією України, яка, на жаль, не публікувалась та не обговорювалась громадськістю, як того вимагає законодавство.


25/01/2019