Реформа ринку електроенергії стартувала

Сьогодні Президент України підписав Закон України «Про ринок електроенергії», яким започатковується створення нової моделі функціонування ринку електроенергетики за європейськими стандартами.

Законом запроваджуються на двосторонніх договірних засадах ринкові відносини між учасниками ринку (виробник, електропостачальник, трейдер, оператор системи передачі, оператор системи розподілу, оператор ринку, гарантований покупець та споживач). Тепер, оператори системи передачі та оператори систем розподілу мають надавати доступ до своїх електричних мереж. При цьому відбуватиметься розділення енергокомпаній за напрямками діяльності з постачання, розподілу, передачі електричної енергії, електрогенерації. Перехідними положеннями Закону передбачено, що Фонд державного майна України має провести відокремлення операторів системи розподілу з енергопостачальних компаній, в яких частка держави складає понад 50%. В процесі приватизації та постприватизації Фонд має забезпечити дотримання умов щодо відокремлення діяльностей в сфері енергетики.

Також, законопроектом планується створення ринку «на добу наперед». Операції з купівлі-продажу відбуватимуться у вигляді біржових торгів. Для участі в ньому учасники ринку укладають з оператором ринку договір про участь. До торгів допускаються учасники, які надають гарантії виконання фінансових зобов’язань за купівлю електроенергії «на добу наперед». Ціна визначається для кожного розрахункового періоду оператором ринку за принципом граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції. Створення ринку заплановано через 2 роки з дня прийняття Закону.


08/06/2017