Оренда з викупом портових активів потребує законодавчого вдосконалення

Наразі українське законодавство стрімко вдосконалюється та актуалізується у сфері приватизації. На початку року було прийнято новий Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна». На сьогоднішній день фактично завершується формування нової підзаконної нормативної бази з метою прискорення переходу органів приватизації до виконання амбітних завдань з продажу державного майна.

Проте вже зараз все частіше зустрічаються намагання суб’єктів законодавчої ініціативи внести зміни до нещодавно прийнятого закону про приватизацію. Нашу увагу привернув законопроект зареєстрований 16.07.2018 року за номером 8617, яким вносяться зміни до статті 18, що регулює особливості приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду. Зокрема, законопроектом пропонується виключити одну з умов, на підставі якої орендар одержує право на викуп орендованого майна за ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки, а саме, «невід’ємні поліпшення повинні бути виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна».

Відповідно до пояснювальної записки законопроекту існуюча законодавча норма створить істотні перешкоди на шляху приватизаційних процесів у вітчизняній економіці. Так, реалізація масштабного інвестиційного проекту щодо поліпшення об’єктів оренди державної або комунальної власності, як правило, може тривати до п’яти років, а іноді і більше. Відповідна практика в першу чергу спостерігається і щодо об’єктів портової інфраструктури, де на даний час, укладені договори оренди становлять значний відсоток доходу від господарської діяльності.

Доцільно звернути увагу, що приватизація об’єктів портової інфраструктури, крім стратегічних об’єктів, у межах морських портів здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених статтею 25 Закону України «Про морські порти України». Частиною 6 цієї ж статті передбачена особлива умова, відповідно до якої орендар одержує право на викуп орендованого майна, що використовується на підставі договору оренди, укладеного до дня набрання чинності цим Законом за умови, що ним здійснено поліпшення такого майна вартістю не менш як 25 відсотків його залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості на момент приватизації.

З першого погляду, відповідна норма є аналогічною до норми, передбаченої абзацом 1 частини 2 статті 18 Закону про приватизацію, проте на відміну від Закону України «Про морські порти України», 25 відсотків, згідно нового Закону, обраховуються не від залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості на момент приватизації, а від ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності. Таким чином, виникає певна колізія між загальним та спеціальним законодавством та залишається відкритим питання щодо порядку застосування відповідної норми органами приватизації, правоохоронними та судовими інституціями.


25/07/2018