SQUEEZE-OUT та SELL-OUT — на крок ближче до покращення українського акціонерного ринку

01.06.2017 року Президентом підписаний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», яким запроваджується механізм «squeeze-out» — обов’язковий продаж міноритарних акцій на публічну вимогу акціонера,  якому належить домінуючий контрольний пакет акцій (95% і більше). З іншої сторони, передбачається запровадження механізму «sell-out», за яким на вимогу міноритарних акціонерів відбувається обов’язкове придбання їх акцій акціонером, якому належить домінуючий контрольний пакет акцій.

Запровадження «squeeze-out» в реаліях українського акціонерного ринку досліджувалося юристами AGRECA ще в 2011 році.

Зазначені нововведення не лише наблизять національне законодавство до міжнародних стандартів корпоративного управління, але й покращать взаємовідносини між мажоритарними й міноритарними акціонерами шляхом врахування інтересів кожної з цих груп та, зрештою, поліпшать та оптимізують транзакційні процедури шляхом введення ескроу-механізму.

Процедуру можна умовно поділити на декілька етапів, зокрема: 

  • надіслання публічної вимоги щодо продажу або викупу акцій;
  • механізм визначення справедливої ціни, що визначається найбільшою з цін між цінами, що визначені суб’єктом оціночної діяльності, найвищою ціною акцій, за якою придбавали акції цього товариства протягом останніх 12 місяців; 
  • оплата здійснюється через внесення коштів на банківський рахунок умовного зберігання типу (ескроу). За цим рахунком, «великим» акціонером вносяться кошти на корить власника акцій, що підлягають обов’язковому викупу та підлягають перерахунку на його користь; 
  • списання та зарахування акцій здійснюються через депозитарну систему.   

Прийняття Верховною Радою Закону є вагомим кроком на шляху вдосконалення акціонерного ринку адже він, перш за все, спрямований підвищити привабливість приватизаційних об’єктів для інвесторів. в тому числі й іноземних та в цілому покращити інвестиційний клімат України.


07/06/2017

Пов’язане посилання