В ЄБА розробляється порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу

В рамках роботи Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації розпочато розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу».

Наведений нормативно-правовий акт повинен визначити порядок відбору проб морських вод та проведення їх аналізу з метою визначення властивостей води в місці забруднення та фонових показників акваторії порту, що дозволить встановити факт погіршення якості води та джерело забруднення. Крім того, Порядок перевірки повинен передбачати процедуру відбору проб безпосередньо на судні, а також проведення їх аналізу, у разі, якщо буде встановлено, що саме судно є джерелом забруднення акваторії.

Актуальність цього питання викликана відновленням в морських портах практики безпідставного затримання суден Державною екологічною інспекцією України, яка не дивлячись на скасування повноважень щодо екологічного контролю суден, а також відсутність правового регулювання порядку перевірки морських та баластних вод, намагається потрапити на борт судна, щоразу вигадуючи новий алгоритм дій.

Вимоги щодо запобігання забрудненню та засміченню внутрішніх морських вод і територіального моря України іноземними та українськими суднами, які перебувають у цих водах, визначені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення» від 29.02.1996 року №296.

В 2015 році вказану постанову доповнено пунктом 5-1, яким врегульовано питання скидання ізольованого баласту. Відповідними змінами морським екологічним інспекціям було надано право перевіряти відповідність ізольованого баласту, скидання якого здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, нормативам гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин у морському порту виключно у випадку, якщо під час скидання із судна ізольованого баласту разом з ним викидаються зримі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин в районі скиду, що призвело до фактичного погіршення якості води.

Згідно постанови, перевірка здійснюється з метою встановлення джерела забруднення. При цьому Порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На жаль, станом на сьогоднішній день постанову так і не прийнято, питання не врегульовано. Більше того, проект постанови жодного разу офіційно не публікувався для громадського обговорення.

Оскільки, згідно Плану діяльності Державної екологічної інспекції України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік http://www.dei.gov.ua/posts/55, прийняття Порядку перевірки планується на червень 2019 року, бізнес-спільнота розпочала роботу над вивченням світової практики та міжнародного досвіду в цій сфері.

На разі, спільно з представниками державного підприємства «Адміністрація морських портів України», відпрацьовуються положення та норми, які повинні врегулювати порядок та послідовність дій контролюючих органів під час взяття проб та проведення їх аналізу.


28/01/2019