Нормотворчість

Розробка проектів нормативних актів є нашою найбільш відповідальною практикою. Це пояснюється тим, що підготовлений проект закону або підзаконного акту містить правила поведінки для необмеженого кола осіб — учасників правовідносин. Помилка, допущена при формуванні структури та змісту норми, може привести до катастрофічних наслідків, особливо якщо мова йде про нормативні акти, що забезпечують проведення реформ, тобто впровадження нових, раніше не існуючих в суспільстві правил поведінки.

Чому саме AGRECA?

За час своєї кар’єри у Фонді державного майна партнери фірми брали участь у підготовці десятків проектів законодавчих та підзаконних актів, пов’язаних із приватизацією, орендою, управлінням державними активами та іншими функціональними напрямами діяльності органів приватизації. Юристи фірми спеціалізуються на розробці конкурсних процедур, заснованих на принципах прозорості, недискримінаційності і рівноправності. 

Ми є основними розробниками таких проектів нормативних актів, деякі з яких вже прийняті:

 • проект Закону України «Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських портів» (реєстраційний № 2968);
 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання містобудівної діяльності)»;
 • постанова КМУ від 07.07.2015 № 492 «Про внесення змін до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення»;
 • наказ Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 318 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу»;
 • наказ Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 169, в частині розробки Примірної структури та змісту техніко-економічного обґрунтування концесійних проектів.

Послуги нашої команди включають:

 • Аналіз і класифікацію законодавчих прогалин сектору, що вимагають додаткового врегулювання
 • Підготовку аналітичних матеріалів з проблематики, що вимагає нормативного врегулювання
 • Проведення інтерв’ю із галузевими та/або функціональними експертами
 • Організацію діяльності робочої групи з підготовки відповідного проекту нормативного акту
 • Розробку концепції, структури і тексту проекту нормативного акту
 • Розробку стратегії просування проекту, розробку ключових позицій і повідомлень, підготовку презентаційних матеріалів
 • Участь в круглих столах з публічного обговорення відповідних проектів нормативних актів
 • Представництво інтересів бізнесу в процесі обговорення проектів нормативних актів з органами державної влади (міністерства, комітети Верховної Ради України)
 • Супровід проектів нормативних актів у процесі узгодження в органах виконавчої і законодавчої влади

Секторні компетенції

Переваги співпраці з нами:

Здатність просканувати бізнес задачу чи проєкт у перспективі 360 градусів

Оперативна оцінка ризиків і можливостей проєкту, прозора економіка співпраці

Великий практичний досвід супроводу різнопланових проєктів «під ключ»

Потужна база контактів стейкхолдерів і експертів зі спеціалізованих питань