Коментар до проекту наказу Мінприроди щодо екологічного контролю в пунктах пропуску

Як вже повідомлялося Мінприроди підготувало зміни до до наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 р. № 204 «Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць». Оскільки запропоновані зміни є надзвичайно важливими юристи AGRECA підготували коментарі.

Згідно проекту наказу пропонується внести зміни до Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Мінекобезпеки від 08.09.1999 № 204, а саме:

  • доповнити п.2.6 новим абзацом та передбачити строк здійснення експрес-аналізу «забрудненого баласту» та «стічних вод» суден до 3х годин;
  • доповнити розділ пункт 4.3 «Екологічний контроль морських та річкових суден» новим підпунктом (4.3.6) та передбачити підстави та місця для забору держекоінспекторами проб (безпосередньо біля борту під час скидання, а також на борту – у разі відсутності суднових документів, передбачених Конвенцією МАРПОЛ 73/78) для визначення вмісту ізольованого баласту, а також необхідність скидання баластних вод в присутності представника капітана порту.

Разом з тим, вказаний проект та запропоновані зміни жодним чином не вирішують існуючу проблему, а фактично свідчать про крок назад в питаннях боротьби з несанкціонованим контролем ізольованого баласту та непослідовність дій Міністерства екології та природних ресурсів.

Щодо обмеження строку здійснення експрес-аналізу забрудненого баласту та стічних вод

В першу чергу слід зазначити, що незрозумілим є поняття «експрес-аналіз», порядок його здійснення, зокрема безпосередньо екологічний інспектор чи спеціальні лабораторії. Більше того, виникає питання, чи може бути реалізована дана норма на практиці у випадку, якщо судну відкривається кордон вночі.

Окремої уваги заслуговує порядок здійснення експрес-аналізу «забрудненого баласту».

По-перше, слід звернути увагу на те, що в Україні відсутня закріплена на рівні нормативно-правових актів класифікація баластних вод, внаслідок чого розмежувати баластні води на забруднений, чистий та ізольований баласт складно. Єдиним актом, де зазначено визначення «баласт забруднений» є наказ Мінтрансу «Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України» від 13.08.2007 № 694, який в свою чергу не поширюється на здійснення контролю у внутрішніх морських водах і територіальному морі. Відповідно, встановлюючи порядок здійснення експрес-аналізу забрудненого баласту, доцільно одночасно закріпити на рівні нормативно-правових актів класифікацію баластних вод, поділивши їх на «ізольований баласт», «чистий баласт», «брудний баласт», як це передбачено Конвенцією МАРПОЛ 73/78.

По-друге, зміст поняття «баласт забруднений», а також системний аналіз законодавства, свідчить про те, що це водяна суміш (з нафтою або іншими забруднювальними речовинами), яка утворюється в неочищених суднових танках (нафтотанках) після приймання до них водяного баласту. Такий баласт заборонений до скидання в акваторії порту та підлягає здаванню на спеціальні установки. Відповідно, здійснення експрес-аналізу забрудненого баласту є доцільним лише у разі виявлення факту забруднення акваторії внаслідок пошкодження судна або виникнення аварії з метою встановлення джерела забруднення та розміру заподіяної шкоди. Очевидно виключно в таких випадках часові обмеження здійснення експрес-аналізу забрудненого баласту є доцільними. В противному випадку запропоновані зміни лише ускладнять процедуру контролю не лише ізольованого, а й брудного баласту.

Щодо стічних вод, враховуючи, що в силу п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 №269 «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення» перед скиданням стічних вод необхідно отримати рішення щодо відповідності якості вод нормативам ГДК на підставі результатів аналізів води, очевидно, що в цій частині вказані зміни є доцільними.

Таким чином, запропоновані зміни частково врегульовують питання контролю забрудненого баласту та стічних вод, при цьому вони жодним чином не вирішують питання контролю ізольованого баласту.

Щодо відбору проб ізольованого баласту держекоінспекторами для визначення його вмісту під час здійснення екологічного контролю судна

Аналіз запропонованих змін свідчить про те, що вони розширюють повноваження держекоінспекторів під час здійснення екологічно контролю судна. Так, на відміну від діючої редакції вказаного розділу, окрім документального та візуального обстеження судна, передбачається додаткове, нове повноваження — відбір проб ізольованого баласту.

Разом з тим, слід зазначити, що як Конвенція МАРПОЛ 73/78, так і Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 р, передбачають документарний контроль суден. Відповідно до положень Конвенції МАРПОЛ 73/78 проведення хіміко-лабораторного аналізу ізольованого баласту перед його скиданням не передбачене, його скидання необмежене.

Єдиним обмеженням стосовно ізольованого баласту, передбаченим законодавством, є необхідність здійснення його заміни до заходження в територіальне море (ст. 67 Водного кодексу України), про що фіксується в судновому журналі. Заходження в територіальне море суден, які не провели заміну ізольованого баласту, забороняється. Відповідно виникає питання стосовно мети та доцільності взяття проб ізольованого баласту, якщо без його заміни судно впринципі не має права заходити в територіальне море.

Більше того, вже неодноразово піднімалось та обговорювалось питання стосовно необхідності коригування нормативів ГДК, які на сьогоднішній день є настільки завищеними, що ізольований баласт завжди вважатиметься відповідно до національного законодавства забруднюючою речовиною, внаслідок чого, в супереч нормам міжнародного права, буде забороненим до скидання.

Таким чином запропоновані зміни жодним чином не вирішують проблемні питання, пов’язані з контролем ізольованого баласту, а навпаки узаконюють право держекоінспекторів здійснювати відбір його проб для хімічного аналізу, яке лише 5 місяців тому було скасоване.


Олена Юрець, юрист