Коментар до проекту змін в Ліцензійні умови діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів річковим, морським транспортом

Позиція Міністерства інфраструктури України полягає в тому, що перевезення небезпечних вантажів – це не лише діяльність з переміщення небезпечних вантажів, а і здійснення вантажних операцій та короткострокове зберігання на всіх етапах його переміщення. Портовий оператор (стивідорна компанія) у свою чергу є суб’єктом господарювання, який, зокрема, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів. Тому, Міністерство інфраструктури України переконане, що портові оператори, які працюють з небезпечними вантажами, повинні отримати ліцензію на провадження діяльності з перевезення небезпечних вантажів морським транспортом.

Також, цим наказом Міністерство інфраструктури України встановлює додаткове навантаження для бізнесу створюючи низку нових ліцензійних вимог до провадження такої діяльності: організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших. Найбільш значущі:

  1. Ліцензіат має бути у повному обсязі забезпечений виробничими об’єктами, такими зокрема, як: гідротехнічні споруди, причали, склади. Нерозкритою залишається правова природа такого «забезпечення» виробничими об’єктами. Адже всі причали та ГТС державної форми власності належать Адміністрації морських портів України, що не здійснює ніякої перевалки. Таким чином, ліцензіат матиме необхідні виробничі активи, у кращому випадку, тільки на праві користування (оренда, концесія, сервітут, тощо).  
  2. Ліцензіату необхідно буде застрахувати здоров’я і життя персоналу, що задіяний у перевалці небезпечних вантажів. Це створить додаткові витрати, що можуть вплинути на вартість надання послуг (у разі, якщо ці витрати будуть включені в собівартість послуг);
  3. Наявність працівників певної кваліфікації, посадових осіб, таких як: директор судноплавної компанії, диспетчер флоту, інженер-диспетчер груповий, суперінтендант, офіцер охорони з морської безпеки та офіцер охорони судна.

При цьому, проект наказу суперечить основним тенденціям політики Кабінету Міністрів України, направленої на  дерегуляцію ведення бізнесу, суттєве скорочення  переліку дозвільних документів на ведення певних видів господарської діяльності.

Більше того, може виникнути ситуація, при якій  паралельно з «транспортною» ліцензією Міністерства інфраструктури України, Держгірпромнагляд видаватиме дозволи на виконання аналогічних робіт, зокрема на вантажно-розвантажувальні роботи та дозволи на експлуатацію об’єктів та машин підвищеної небезпеки (ГТС, кранів, тощо). Відповідно може здійснюватися подвійне регулювання одного і того ж питання.


Андрій Половинский — юрист