Коментар до законопроекту про внесенная змін до закону про концесії

16 вересня 2013 року під номером 3240 в Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності управління, використання та збереження державного майна. Зокрема, законопроектом передбачаються зміни до Закону України «Про концесії» згідно з якими, граничні розміри концесійних платежів:

  • не можуть бути меншим за розмір амортизаційних відрахувань нарахованих на об’єкт концесії за відповідний квартал
  • визначаються з врахуванням ринкової вартості об’єкту концесії.

Коментар

На відміну від орендного законодавства, концесійне законодавство містить положення, що дозволяють зменшити розмір концесійного платежу на суму амортизаційних відрахувань. Разом з тим, відповідно до норм концесійного законодавства, на суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов’язаний у порядку і в строк, встановлені договором концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення об’єкта концесії.

Таким чином, вищевказаний механізм, дає можливість встановити договірний порядок використання амортизаційних відрахувань, що підвищує контроль концесієдавцем за цільовим використанням амортизаційних відрахувань.

Запропоновані проектом зміни позбавлять гнучкості механізм нарахування та використання амортизаційних відрахувань, що закріплений в чинному концесійному законодавстві.

Чинним законодавством, зокрема положеннями Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України  від 12.04.2000,  № 639 (далі — Методика), встановлено порядок оцінки та розрахунку концесійного платежу. Зокрема, при розрахунку розміру концесійного платежу за основу береться вартість основних фондів об’єкта концесії, що визначена експертним шляхом.

Таким чином, запропоновані Проектом зміни жодним чином не змінюють існуючої процедури оцінки вартості об’єкту концесії, і фактично дублюють положення Методики.


21 вересня 2013 року

Тарас Бойчук, юрист