Порядок взяття проб води в акваторіях морських портів та з суден прийнято!

Кабінет Міністрів України прийняв Порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу, який повинен визначити місця та порядок взяття проб вод в акваторії порту (фонові показники та в місці забруднення), на судні, а також вимоги до обладнання, що використовується під час їх взяття, методики, що застосовуються при проведенні аналізу тощо.

Таким чином на разі неврегульованим залишається лише питання обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден. Затвердження вказаного акту відноситься до повноважень Міністерства екології та природних ресурсів України.

Нагадаємо, що Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України, затверджене наказом Мінприроди №116 від 26.10.1995 року, скасовано на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України №166 від 10.03.2017 року як таке, що втратило актуальність та встановлює регуляторні бар’єри.

Міністерство екології та природних ресурсів України вже декілька раз публікувало для обговорення проект нового наказу, однак щоразу його положеннями пропонувалось врегулювати значно ширше коло питань, ніж це передбачено п. 5 постанови Кабінеті Міністрів України від 03.07.1995 року №484, на виконання якої його розроблено. Крім того, ряд запропонованих положень суперечать нормам, які мають вищу юридичну силу, зокрема Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (наприклад, щодо затримки суден, щодо підстав звільнення від відповідальності, тощо).

При цьому вкрай важливо, щоб вказаний наказ регулював виключно питання “порядку обчислення розміру відшкодування та сплати збитків”, а не визначав елементи здійснення екологічного контролю суден (перевірку документів, обстеження судна, інструментально-лабораторні вимірювання, тощо), особливості вжиття заходів, направлених на затримання суден, тощо, як це спостерігається в опублікованих проектах.

Сподіваємось, Міністерство екології та природних ресурсів України зацікавлене в охороні навколишнього природного середовища так само як Кабінет Міністрів України та бізнес, та прийме найближчим часом акт, що врахує нові правила перевірок та узгоджуватиметься з діючим законодавством.


21/08/2019