Приватизація

Продаж державних активів за приватизаційними процедурами є одним з пріритетних напрямків залучення інвестицій в економіку України. Протягом більш ніж двадцяти п’яти років держава постійно змінювала концепції і законодавство: домінування в першій половині 90-х «оренди з викупом», змінилося тотальним розпродажем об’єктів малої приватизації. З часом розпочалася, так звана, «масова приватизація» акцій підприємств з використанням приватизаційних майнових сертифікатів і залученням трастових компаній та інвестиційних фондів. Згодом держава сконцентрувалося на індивідуальній приватизації, застосовуючи процедури комерційних і некомерційних конкурсів.

Наразі в приватизації домінують аукціони з або без умов продажу. Проте в законодавстві залишились правила, які зберігають права певних категорій підприємців на викуп державного майна без застосування конкурентних процедур. Зокрема, такі права можуть бути реалізовані у портовому секторі в межах договорів оренди або спільної діяльності.  

Чому саме AGRECA?

Юридична фірма AGRECA володіє значною експертизою в питаннях планування та захисту приватних інвестицій в процесі приватизації державних активів. Суттєвий досвід роботи партнерів фірми у Фонді державного майна України, постійний моніторинг приватизаційного законодавства, а також активна участь юристів фірми в різних експертних групах дозволяє професійно здійснювати юридичний супровід приватизаційних транзакцій будь-якої складності.

Фірма надає юридичні послуги з приватизації не лише в процесі підготовки і участі в приватизаційних аукціонах, але також і в постприватизаційний період. Відповідно до чинного законодавства, після укладення договору купівлі-продажу, органи приватизації протягом п’яти років контролюють виконання договірних зобов’язань з боку інвестора. За невиконання зобов’язань органи приватизації можуть застосувати санкції, включаючи розірвання договору. Найчастіше в межах такого контролю покупці змушені не тільки вести важкі переговори, але і доводити свою правоту в суді. Наші юристи мають значний досвід представництва інвесторів в процесі виконання договорів купівлі-продажу, а також досвід ведення судових справ, пов’язаних з оскарженням приватизаційних угод, в тому числі в рамках претензій з боку держави щодо виконання договірних зобов’язань покупця.

Наші юристи також готові на високому рівні супроводжувати приватизаційні проекти на стороні продавця — Фонду державного майна України. Ми готові забезпечити справедливу і результативну приватизацію підприємства, побудовану на принципах рівноправності, прозорості та неупередженості.

Послуги нашої команди включають:

  • Загальне консультування потенційних покупців, що серед іншого, передбачає оцінку умов продажу та обраного способу приватизації, підготовку юридичних висновків та аналіз ризиків (включно з питаннями взаємодії із органами приватизації, антимонопольними і фіскальними регуляторами)
  • Супровід покупця в процесі придбання об’єктів малої та великої приватизації, що включає розробку стратегії та планування заходів, проведення юридичного аудиту об’єкту, підготовку пропозиції, підтримку участи в аукціоні, переговори та укладення договору купівлі-продажу
  • Супровід власника у післяприватизаційних період (корпоративні питання, виконання інвестиційних та інших зобов’язань, що випливають з договору купівлі-продажу)
  • Супровід продажу об’єктів великої приватизації у якості юридичного радника (планування транзакції, правовий аудит, підготовка умов продажу, структурування договору купівлі-продажу, підтримка аукціону, переговори з переможцем та підписання договору).

Секторні компетенції

Переваги співпраці з нами:

Здатність просканувати бізнес задачу чи проєкт у перспективі 360 градусів

Оперативна оцінка ризиків і можливостей проєкту, прозора економіка співпраці

Великий практичний досвід супроводу різнопланових проєктів «під ключ»

Потужна база контактів стейкхолдерів і експертів зі спеціалізованих питань