Конкуренція

Економічна експансія суб’єктів господарювання, в тому числі, шляхом об’єднання діяльності і капіталів, участі в злиттях і поглинаннях, придбання у власність і управління значними активами, і навіть кадрова політика компаній на верхніх рівнях корпоративного управління є предметом контролю з боку антимонопольних органів. Таким чином суб’єкти господарювання, і в першу чергу, великі фінансово-промислові групи в процесі своєї діяльності зобов’язані перевіряти свої угоди на предмет відповідності чинному антимонопольному законодавству.

Діяльність суб’єктів господарювання, що підпадає під ознаки і критерії узгоджених дій або концентрації, передбачає проходження встановлених спеціальним законодавством процедур для отримання відповідних погоджень органів Антимонопольного комітету. В іншому випадку бізнес ризикує потрапити під фінансові та інші санкції, які здатні істотно вплинути на подальший розвиток.

Поряд з вищенаведеною специфікою регулювання конкурентних ринків, в Україні існує низка галузей, що характеризуються наявністю природних монополій. У зв’язку з цим діяльність компаній на суміжних ринках, наприклад, таких як перевезення залізничним, річковим і морським транспортом, виробництво і постачання електричної та теплової енергії вимагають постійного моніторингу галузевого законодавства, а також лобіювання власних інтересів в процесі формування та застосування відповідного державного регулювання природних монополій, в тому числі ціноутворення.

З кожним роком все більше зростає увага до процедур державних закупівель. Прийнято нові законодавчі акти, що передбачають спрощені правила проведення тендерів, які мінімізують прояв корупції. Проте процедури закупівель в багатьох сферах, наприклад, в рамках реалізації будівельних проектів, все ще залишаються складними і вимагають залучення юристів, що спеціалізуються на державних закупівлях.

Експертиза

Юристи AGRECA мають значний досвід застосування антимонопольного та конкурентного законодавства. Наша найбільш поширена практика — підготовка необхідної документації для отримання дозволів на концентрацію, а також представництво інтересів в антимонопольних органах. Участь в приватизаційних конкурсах, концесія, оренда цілісних майнових комплексів, придбання компаній на вторинному ринку, укладення договорів про спільну діяльність, створення простих товариств і об’єднань підприємств завжди вимагає аналізу відносин на предмет необхідності отримання відповідних погоджень органів Антимонопольного комітету.

Також у нас є досвід роботи у сфері застосування законодавства про природні монополії. В рамках впровадження портової реформи ми надавали підтримку Міністерству інфраструктури в підготовці проектів нормативних актів, пов’язаних із створенням Адміністрації морських портів України — на сьогоднішній день одним з трьох транспортних природних монополістів в Україні. В рамках нашої діяльності в сфері морської та залізничної транспортної інфраструктури, ми здійснюємо на постійній основі моніторинг змін профільного законодавства, а також проектів законів та підзаконних нормативних актів, які стосуються діяльності Української залізниці, Адміністрації морських портів України, Національної комісії з регулювання ринку у сфері транспорту — органу, покликаного здійснювати регулювання ринків транспортних природних монополістів.

Юридичні послуги

Наша фірма готова на високому професійному рівні надавати такі юридичні послуги у сфері застосування антимонопольного та конкурентного права:

  • аналіз правовідносин, оцінка ризиків і консультування на предмет необхідності отримання відповідних дозволів Антимонопольного комітету України;
  • підготовка заяв на отримання дозволів на узгоджені дії чи концентрацію;
  • представництво інтересів в Антимонопольному комітеті України;
  • супровід справ про недобросовісну конкуренцію;
  • підготовка рекомендацій і пропозицій з регулювання природних монополій у сфері транспортної інфраструктури;
  • консультування з питань застосування законодавства з публічних закупівель;
  • аналіз правовідносин на предмет порушення конкуренції в рамках проведення закупівель, підготовка претензій щодо порушень правил проведення закупівель, оскарження в антимонопольних органах дій сторони, яка отримує, а також представництво інтересів в судах.

* * * * *

Посилання за темою