Нормотворчість

Розробка проектів нормативних актів є нашою найбільш відповідальною практикою. Це пояснюється тим, що підготовлений проект закону або підзаконного акту містить правила поведінки для необмеженого кола осіб — учасників правовідносин. Помилка, допущена при формуванні структури та змісту норми, може привести до катастрофічних наслідків, особливо якщо мова йде про нормативні акти, що забезпечують проведення реформ, тобто впровадження нових, раніше не існуючих в суспільстві правил поведінки.

Які економічні, соціальні та інші наслідки може спричинити за собою прийняття акта? Чи зможе бути використана норма для здійснення корупційних дій? Як норма буде застосовуватися фіскальними, правоохоронними органами або судом? Ці та інші питання повинні супроводжувати розробку будь-якого нормативного документа.

Експертиза

За час своєї кар’єри у Фонді державного майна партнери фірми брали участь в підготовці десятків проектів законодавчих та підзаконних актів, пов’язаних з приватизацією, орендою, управлінням державними активами і іншими функціональними напрямами діяльності органів приватизації.

Юристи фірми спеціалізуються на розробці конкурсних процедур, заснованих на принципах прозорості, недискримінаційності і рівноправності. Зокрема, у нас є досвід з підготовки положення про порядок конкурсного відбору радників для підготовки та проведення конкурентних способів продажу, а також кількох версій положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій.

Також наші юристи мають досвід розробки проектів галузевих законів. У 2011 році юристи фірми залучалися Міністерством інфраструктури для розробки проекту Закону України «Про морські порти України». Концепція розробленого нами законопроекту лягла в основу прийнятого закону. Також нами було підготовлено низку законопроектів і підзаконних актів, спрямованих на розвиток портової інфраструктури загального користування, усунення рудиментів і анахронізмів, що створюють сприятливі умови для бюрократії та корупції в галузі.

Юристи фірми також залучалися для розробки проекту Закону України «Про залізничний транспорт», а також проекту Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту». Наші дослідження, в першу чергу, торкалися таких проблем як залучення приватних інвестицій в публічну залізничну інфраструктуру, концепції поділу залізничної інфраструктури на «загальну» і «незагальну», відповідність базових понять законопроекту Директивам ЄС.

Ми є основними розробниками наступних проектів нормативних актів, деякі з яких вже прийняті:

 • проект Закону України «Про штучно створених земельних ділянках на водних об’єктах в межах акваторій морських портів» (реєстраційний № 2968);
 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання містобудівної діяльності)»;
 • постанова КМУ від 07.07.2015 № 492 «Про внесення змін до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення»;
 • наказ Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 № 318 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу»;
 • наказ Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 169, в частині розробки Примірної структури та змісту техніко-економічного обґрунтування концесійних проектів.
Юридичні послуги

Наша фірма готова на професійному рівні надавати такі юридичні послуги в рамках підготовки проектів нормативних актів:

 • аналіз і класифікація правовідносин, що вимагають додаткового врегулювання, підготовка аналітичних матеріалів з проблематики, що вимагає нормативного врегулювання;
 • проведення інтерв’ю з галузевими і/або функціональними експертами;
 • організація та планування діяльності робочої групи з підготовки відповідного проекту нормативного акта;
 • розробка концепції, структури і тексту проекту нормативного акта, підготовка презентаційних матеріалів;
 • участь в круглих столах з публічного обговорення відповідних проектів нормативних актів;
 • представництво інтересів бізнесу в процесі обговорення проектів нормативних актів з органами державної влади (міністерства, комітети Верховної Ради України);
 • супровід проектів нормативних актів в процесі узгодження в органах виконавчої і законодавчої влади.

* * * * *

Посилання за темою