Судова практика

Нарівні з консультуванням і написанням юридичних документів, представництво інтересів в судах є традиційним напрямком професійної діяльності з надання юридичних послуг. Сотні років існування судової системи, заснованої на змагальному процесі доведення і встановлення справедливості, сформували класичний образ адвоката — людини зі спеціальними знаннями, який надає кваліфіковану допомогу в суді.

Специфіка представництва інтересів в судах вимагає від юриста постійного розвитку ораторських навичок, миттєвої реакції на аргументи опонента, бездоганного дотримання правил професійної етики. До обов’язкових вимог також слід віднести системне знання процесуальних законів і практик застосування матеріального права. Зміцнивши перераховані вище переваги багаторічним досвідом участі в судових спорах, ви отримаєте надійного захисника своїх прав і законних інтересів.

Експертиза

Більш ніж двадцятирічна судова практика партнерів нашої фірми дозволяє говорити про професіоналізм, високий рівень знання судочинства, а також багатий досвід представництва інтересів наших клієнтів в загальних, адміністративних і господарських судах України.

В основі діяльності наших партнерів, що спеціалізуються на судовій практиці, закладений багаторічний досвід представництва інтересів Фонду державного майна по широкому спектру судових суперечок. Протягом десяти років партнери фірми вели справи з приватизації, щодо корпоративних і трудових конфліктів, спорів, пов’язаних з орендою і управлінням державною власністю. Партнери неодноразово брали участь в організації та плануванні захисту інтересів держави в особі Фонду державного майна в міжнародних арбітражних судах, а також судах іноземних юрисдикцій.

Зокрема, партнери представляли інтереси Фонду в рамках резонансних судових справ, пов’язаних з блокуванням конкурсів або, навпаки, примусом до здійснення незаконних дій в інтересах конкуруючих фінансово-промислових груп. Інший, не менш поширений напрямок в межах захисту корпоративних інтересів держави, полягав в оскарженні, де-факто, рейдерських атак на акціонерні товариства державного сектора економіки, за допомогою проведення спірних додаткових емісій акцій на користь приватних компаній.

Після створення в 2005 році юридичної фірми, судова практика партнерів була розширена за рахунок супроводу справ із земельних, будівельних, інвестиційних, торгових спорів, а також спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності. Фірма надає юридичну підтримку клієнтам в суперечках за участю державних органів і підприємств, серед яких Фонд державного майна України, Міністерство інфраструктури України, Антимонопольний комітет України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Адміністрація морських портів України.

В рамках представництва прав та законних інтересів в судах нам довіряють великі національні та іноземні промислові та транспортні холдинги, компанії металургійної, машинобудівної, хімічної та аграрної галузей економіки.

Юридичні послуги

Ми готові надавати юридичні послуги з представництва інтересів в судах за наступними напрямками:

  • аналіз і класифікація спірних правовідносин, пошук і вивчення практики судів в аналогічних справах, підготовка консультацій і рекомендацій щодо ініціювання судового розгляду або формування правової позиції в рамках захисту від поданої претензії або позову;
  • аналіз і консультування в рамках вже прийнятих рішень загальних і спеціалізованих судів усіх інстанцій, а також на стадії виконання судового рішення;
  • підготовка позовних заяв, відзивів, клопотань, а також інших процесуальних документів;
  • досудове врегулювання спорів за участю українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, в тому числі за участю органів виконавчої влади та підприємств державного сектора економіки, формування правової позиції, планування стратегії переговорів;
  • представництво прав та інтересів в українських судах, включаючи загальні та спеціалізовані (адміністративні та господарські) суди;
  • формування стратегії і тактики в рамках великих корпоративних суперечок, пов’язаних декількома судовими розглядами;
  • представництво в українських господарських судах з питань банкрутства та санації юридичних осіб;
  • представництво в процесі визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів і міжнародних арбітражних судів.

* * * * *

Посилання за темою