Енергетика

Представляючи собою сукупність галузей з виробництва, перетворення, передачі і розподілу енергії, енергетика становить основу розвитку економіки будь-якої країни. Енергетика забезпечує технологічні процеси в промисловості, забезпечує теплом і енергією житлові і громадські будівлі, інфраструктуру. Збій процесів в енергетичній сфері тягне за собою вкрай негативні, а часом і незворотні наслідки в цілих галузях економіки, а також соціального життя суспільства. Першочергова роль енергетики завжди була причиною особливої уваги з боку будь-якого уряду.

Починаючи з 2014 року Україна вступила в найскладніший період своєї незалежності. У цих умовах потрібне було системне перезавантаження всієї енергетичної політики держави. Станом на 2017 рік розроблено вже три проекти стратегії розвитку, останній з яких — «Нова енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція», визначив на період до 2035 року комплекс проєвропейських реформ.

У новій стратегії, перш за все, привертає увагу фокусування на завданнях щодо формування енергоефективного суспільства і енергетично незалежної економіки України. В рамках структурних реформ стратегія передбачає трансформацію енергетичних ринків в газовому, електроенергетичному, теплоенергетичному та вугільному секторах. Основними характеристиками трансформації є прозорість, конкурентність і лібералізація. Для формування інвестиційної привабливості галузі пропонується здійснити заходи щодо деофшоризації енергетики та амністії капіталів, забезпечення прозорості державних закупівель, стимулювання державно-приватного партнерства, завершення планових приватизаційних продажів тощо.

Першопрохідцем нової стратегії розвитку енергетики, стала реформа електроенергетичного сектора, яка стартувала з публічного обговорення та подальшого розгляду в парламенті проекту Закону України «Про ринок електричної енергії України». Закон впроваджує нову електроенергетичну структуру ринку, де з’являється новий сегмент — «внутрішньодобовий ринок». Також з’явився новий учасник ринку — трейдер, професійна діяльність якого покликана позитивно вплинути на ліквідність ринку в цілому. Для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування електроенергетичного ринку закон також передбачає впровадження системи спеціальних зобов’язань, таких як купівля електроенергії за «зеленим тарифом», надання універсальних послуг, оплата компенсаційних платежів, виконання функції постачальника «останньої» надії тощо. Закон передбачає прийняття нової підзаконної бази, що складається з внутрішньосекторальних правил функціонування окремих сегментів ринку і кодексів, що регламентують процедури передачі, розподілу та обліку енергії.

Найважливішою подією в рамках інституційної складової реформи, є прийняття в 2016 році Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг». Нове наповнення функціональності Національної комісії, як незалежного регулятора, виконано в рамках зобов’язань України як сторони за Договором про Енергетичне Співтовариство.

Юридична фірма AGRECA готова на професійному рівні надавати юридичні послуги з приватизації, а також транзакцій на вторинному ринку підприємств енергетичної галузі: обласних енергорозподільчих, генеруючих компаній, гідроелектростанцій, а також теплоенергетичних підприємств.

Ми маємо значний досвід супроводу приватизаційних транзакцій енергетичних підприємств. Як юристи Фонду державного майна партнери фірми брали участь в підготовці та супроводі приватизаційних конкурсів з продажу акцій відкритих акціонерних товариств «Київобленерго», «Житомиробленерго», «Севастопольобленерго», «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», а також «Рівнеобленерго». В рамках підготовки угод, партнери брали безпосередню участь в розробці нормативної бази для залучення радників Фонду, а також спеціальних конкурсних процедур з продажу акцій енергетичних компаній. Укладені, в результаті проведених конкурсів, договори купівлі-продажу стали результатом складної переговорної роботи по формуванню унікальних умов продажу, які вперше в історії приватизації передбачали зустрічні зобов’язання держави — реструктуризацію боргів компаній, а також виконання низки інших заходів, затверджених відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

В якості юридичних радників покупців — приватних компаній, ми також надавали юридичні послуги з супроводу приватизації енергорозподільчих компаній, теплоенергоцентралей, а також підприємств з виробництва теплової енергії.

Для підтримки високого професійного рівня наша фірма на постійній основі здійснює моніторинг галузевого законодавства, а також ініціатив державних органів, професійних організацій та бізнесу.

* * * * *

Посилання за темою