Приватизація

Продаж державних активів з використанням приватизаційних процедур є все ще актуальним напрямком залучення приватних інвестицій в економіку України. Протягом більш ніж двадцяти п’яти років держава постійно змінювала концепції і законодавство: домінування в першій половині 90-х «оренди з викупом», змінилося тотальним розпродажем об’єктів малої приватизації. Потім почалася, так звана, «масова» приватизація акцій «середніх» і «великих» підприємств з використанням приватизаційних майнових сертифікатів і залученням трастових компаній та інвестиційних фондів. Згодом держава сконцентрувалося на індивідуальній приватизації, застосовуючи процедури «комерційних» і «некомерційних» конкурсів з продажу акцій.

Якщо мова йде про приватизацію підприємств, які мають стратегічне для економіки і безпеки України значення, слід звернути увагу на застосування найбільш складних процедур відчуження — конкурсів з продажу контрольних пакетів акцій, які передбачають фіксовані зобов’язання покупців. На сьогоднішній день такі процедури передбачають визначення переможця на основі аукціону фінансових пропозицій учасників конкурсу. Такий підхід до оцінки переможця не виключає підвищену увагу з боку конкурсної комісії до пропозицій учасників стосовно інвестиційної програми розвитку підприємства.

Індивідуальна приватизація вимагає ретельного аналізу, формування стратегії угоди, розробки складних документів і прийняття зважених рішень. Для забезпечення якості приватизації Фонд державного майна все частіше залучає зовнішніх фінансових і юридичних радників для організації індивідуальних приватизаційних проектів. Такий підхід зобов’язує залучення професійних радників і з боку потенційного покупця.

Експертиза

Юридична фірма AGRECA володіє значною експертизою в питаннях планування та захисту приватних інвестицій в процесі приватизації державних активів. Суттєвий досвід роботи партнерів фірми у Фонді державного майна України, постійний моніторинг приватизаційного законодавства, а також активна участь юристів фірми в різних експертних групах дозволяє професійно здійснювати юридичний супровід приватизаційних конкурсів будь-якої складності.

Фірма надає юридичні послуги з приватизації не лише в процесі підготовки і участі в приватизаційних конкурсах, але також і в постприватизаційний період. Відповідно до чинного законодавства, після укладення договору купівлі-продажу, органи приватизації протягом п’яти років контролюють виконання договірних зобов’язань з боку інвестора. За невиконання зобов’язань органи приватизації можуть застосувати санкції, аж до розірвання договору купівлі-продажу. Найчастіше в межах такого контролю інвестори змушені не тільки вести важкі переговори, але і доводити свою правоту в суді. Наші юристи мають значний досвід представництва інвесторів в процесі виконання договорів купівлі-продажу, а також досвід ведення судових справ, пов’язаних з оскарженням приватизаційних угод, в тому числі в рамках претензій з боку держави щодо виконання договірних зобов’язань покупця.

Наші юристи також готові на високому рівні супроводжувати приватизаційні проекти на стороні продавця — Фонду державного майна України. Ми готові забезпечити справедливу і результативну приватизацію підприємства, побудовану на принципах рівноправності, прозорості та неупередженості.

Юридичні послуги

Ми готові на професійному рівні надавати наступні юридичні послуги з приватизації:

  • підготовку юридичних висновків з питань приватизації (загальні дані по законодавству, приватизаційним процедурам і правозастосовчій практиці з боку органів приватизації, фіскальних, правоохоронних і судових органів, оцінка умов конкурсів, термінів і ризиків);
  • представництво інтересів в процесі участі в приватизаційних конкурсах (розробка стратегії, юридичний аудит об’єкта, проектне планування, підготовка конкурсних документів, переговори і оформлення угоди);
  • представництво інтересів покупця за договорами купівлі-продажу державної власності в постприватизаційний період (п’ятирічний період контролю виконання зобов’язань за договором);
  • структурування бізнесу в постприватизаційний період (організація проведення перших після приватизації загальних зборів, розробка нової редакції статуту та внутрішніх документів товариства);
  • представництво інтересів в органах виконавчої влади, а також судах цивільної, господарської та адміністративної підвідомчості, у справах, пов’язаних з приватизацією;
  • супровід приватизаційних проектів на стороні продавця (правовий аудит, предприватизаційна підготовка об’єкта до продажу, підготовка умов конкурсу, в тому числі пакета конкурсної документації, переговори з потенційними покупцями та/або переможцем конкурсу, супровід укладення договору купівлі-продажу).

* * * * *

Посилання за темою