Морська інфраструктура

Україна володіє значним потенціалом у морській інфраструктурі, яку можна успішно використовувати для забезпечення внутрішніх потреб економіки і побудови транснаціональних логістичних коридорів для обслуговування транзитних потоків. Станом на 2016 рік в Україні зареєстровано 13 морських портів. Порти виконують важливу роль в експорті продукції українського агропромислового, металургійного і гірничорудного секторів, які формують основу економіки України. У свою чергу, в перехідний період становлення енергетичної незалежності країни, порти є незамінною інфраструктурою, що забезпечує поставки імпортного вугілля, необхідного для збереження енергетичного балансу.

Для досягнення таких стратегічних цілей як формування сучасних моделей управління портами, залучення приватних інвестицій, а також впровадження міжнародних стандартів надання портових послуг, потрібно прийняття не тільки сміливих політичних рішень, а й ефективного виконання поставлених завдань.

З прийняттям у 2012 році Закону України «Про морські порти України» було анонсовано початок портової реформи. Юристи AGRECA є одними з розробників концепції, структури, а потім і текстової версії проекту Закону України «Про морські порти в Україні». Після прийняття закону юристи AGRECA продовжили надавати підтримку Міністерству інфраструктури України в процесі створення Адміністрації морських портів України, розробки законодавчих та ключових підзаконних актів портової галузі.
Основні напрямки, за якими ми спеціалізуємося в морській транспортній галузі — це подальше просування портової реформи на основі оптимізації структури управління портами, регуляторна політика, а також практична реалізація інвестиційних проектів в портах.

В рамках надання юридичних послуг ми можемо запропонувати супровід інвестиційних проектів державно-приватного партнерства, в тому числі на основі концесії в морських портах, як на стороні держави, так і на стороні приватного партнера. У нас є досвід моделювання концесійних проектів на прикладі функціонування найбільш великих морських портів та державних стивідорних компаній. Ми розробляли пакети конкурсної документації, конкурсні пропозиції, а також складні концесійні угоди, засновані на даних і плануванні реальних проектів, які передбачають масштабне будівництво і реконструкцію базової інфраструктури порту, суперструктури морських терміналів, а також припортової залізничної інфраструктури. Також ми маємо досвід підготовки процедурних документів та представництва інтересів великих компаній-трейдерів в процесі участі в конкурсах на право оренди державного майна в морських портах.

Наші юридичні послуги також включають супровід господарської діяльності стивідорних і експедиторських компаній. Даний напрямок включає загальне консультування з питань морського права, в тому числі законодавства про морські порти, підготовку профільних господарських договорів, представництво інтересів в судах, а також в Міністерстві інфраструктури, Адміністрації морських портів України, екологічній інспекції, інших контролюючий органах.

Постійна залученість наших юристів в поточні процеси портової галузі, дозволяє на експертному рівні оцінювати новації у профільному законодавстві, а також самим готувати зміни як на рівні кодексів, законів, так і на рівні підзаконних актів. Ми є основними розробниками декількох проектів законодавчих та підзаконних актів з портової тематики.

AGRECA є членом Американської торгової палати в Україні. Наші юристи беруть активну участь у Інфраструктурному комітеті Американської торгової палати в Україні. Наші напрацювання і пропозиції щодо перерозподілу повноважень в рамках всієї системи управління портовою галуззю, залучення інвестицій переважно на основі концесії, впровадження самостійних портових адміністрацій на основі моделі Landlord Port, підтримані іншими учасниками групи і є предметом дискусії в Міністерстві інфраструктури, Адміністрації морських портів України щодо подальшого просування реформи. Ми також співпрацюємо і знаходимося в постійному контакті з іншими провідними консалтинговими фірмами та експертами в портовій галузі.

* * * * *

Посилання за темою