Корпоративне право | M & A

Розвиток будь-якого бізнесу обумовлює необхідність пошуку найбільш оптимальних моделей структури і управління. Стабільність відносин між акціонерами, власниками і менеджерами, материнськими і дочірніми компаніями, перш за все, залежить від чітко визначених і збалансованих правил поведінки, встановлених установчими і внутрішніми документами.

Структуровані і вивірені досвідченими юристами, на основі домовленостей акціонерів, корпоративні документи є запорукою сталого бізнесу, адже причиною багатьох корпоративних конфліктів є повна відсутність регулювання або неточно сформульовані правила для тих чи інших корпоративних відносин всередині компанії або групи компаній.

Політика експансії, спрямована на розширення бізнесу завдяки угодам по злиттю і поглинанню, як правило, вимагає залучення зовнішніх радників, які забезпечують високий рівень юридичних послуг з проведення due diligence, структурування транзакцій, підготовці висновків і рекомендацій по угоді, розробки всіх необхідних юридичних документів.

Експертиза

Юристи AGRECA спеціалізуються на широкому спектрі застосування корпоративного права. У нас багатий досвід надання юридичних послуг шляхом підготовки письмових консультацій і роз’яснень з загальних питань корпоративного права, в тому числі, але не обмежуючись, з питань корпоративного управління, оптимізації структури групи компаній, пов’язаних відносинами контролю, реорганізації, ліквідації та створення нових підприємств. Так, в рамках реалізації портової реформи ми надавали правову підтримку Міністерству інфраструктури в процесі виділення стратегічних об’єктів портової інфраструктури і створення на їх базі Адміністрації морських портів України.

Ми володіємо значним досвідом в рамках юридичного супроводу угод по злиттю і поглинанню. Наша найбільш поширена практика пов’язана з поглинанням підприємств в процесі приватизації. За роки розвитку даного напрямку нами відпрацьована найбільш оптимальна структура угоди, яка ґрунтується на приватизаційному законодавстві, а також враховує внутрішню специфіку діловодства та документообігу Фонду державного майна, пов’язаних з проведенням конкурсів з продажу контрольних пакетів акцій.

Юристи AGRECA також мають досвід із завершення операцій злиття і поглинання. Після укладення основного договору, потрібно здійснити низку заходів, пов’язаних зі зміною власників та впровадженням нових внутрішніх правил поведінки, встановленням договірних відносин з новими бізнес-партнерами: проведення загальних зборів, розробка нових корпоративних документів, трудових контрактів, колективних угод, господарських договорів тощо.

В процесі реалізації транзакцій по злиттю і поглинанню ми дотримуємося нашого головного правила: кожне підприємство-об’єкт угоди, також, як і сама угода, є унікальними, які вимагають індивідуального підходу.

Юридичні послуги

Наша фірма готова на професійному рівні надавати такі юридичні послуги з корпоративного права, а також операцій зі злиття і поглинання:

  • загальне консультування, підготовка письмових висновків, роз’яснень та рекомендацій;
  • представництво інтересів та/або посередницька діяльність в рамках корпоративних конфліктів;
  • супровід випуску цінних паперів, реєстраційних операцій, підготовки звітності;
  • планування та організація проведення загальних зборів, підготовка необхідних процедурних документів;
  • розробка корпоративних документів (статути, акціонерні угоди, внутрішні порядки, положення та інструкції);
  • супровід угод по злиттю і поглинанню (проектне планування, правовий due diligence, аналіз і оцінка ризиків, підготовка юридичних документів, в тому числі документів для участі в приватизаційних конкурсах, договорів купівлі-продажу цілісних майнових комплексів, акцій, меморандумів, протоколів про наміри тощо);
  • створення, в рамках реалізації бізнес-проектів філій, представництв, нових юридичних осіб, в тому числі спільних підприємств, а також об’єднань підприємств;
  • супровід бізнес-проектів, заснованих на договорах спільної діяльності, в тому числі шляхом створення простого товариства;
  • супровід процедур ліквідації або реорганізації юридичних осіб.

* * * * *

Посилання за темою